Penafian

Peringatan: Sebelum menggunakan platform perdagangan Charterprime, sila baca dan memahami terma penggunaan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Terma dan Syarat Standard;
  • Panduan Perdagangan (Panduan Pengguna MT4 & Panduan Pemasangan);
  • Permohonan Akaun, Pembiayaan (Deposit & Pengeluaran);
  • Amaran Risiko;
  • Dasar Privasi;
  • Risiko Pelaksanaan;
  • Tahu Dasar Klien Anda.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan terma dan syarat penggunaan kami.

Charterprime tidak menjamin ketepatan, ketepatan masa dan kegunaan kandungan di laman web kami. Kami juga tidak menjamin kestabilan pelayan laman web kami, dan tidak menjamin bahawa laman web kami dapat diakses pada setiap ketika. Kami mungkin mengubah kandungan kami dari semasa ke semasa, tetapi tidak menjamin bahawa kandungan laman web kami dikemas kini dengan perkembangan terbaru. Charterprime tidak akan menerima liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan, apa-apa kehilangan keuntungan, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan atau pergantungan pada kandungan atau pautan kami ke laman web luar.

Sila lihat amaran risiko kami di sini.

TOP